Komentáře

Komentáře jsou funkcí blogů, které čtenářům umožňují reagovat na příspěvky. Čtenáři obvykle uvedou své vlastní myšlenky týkající se obsahu příspěvku, ale mohou také poskytnout odkazy na jiné zdroje, vyvolat diskusi nebo jednoduše pochválit autora za dobře napsaný příspěvek. Komentáře vám umožňují více komunikovat s návštěvníky vašeho webu a také generovat Zobrazit více…